top of page
banner.png
Fáilte chuig baile Lámhleabhar Chomharthaí Tráchta na hÉireann arna fhoilsiú ag an Roinn Iompair.
 
Tá na leaganacha is deireanaí den Lámhleabhar Comharthaí Tráchta, Nótaí Comhairle do Chomharthaí Tráchta, sraith doiciméad um Bainistíocht Tráchta Sealadacha agus treoir maidir le rialú tráchta ag oibreacha bóthair ar an suíomh Gréasáin seo.

AN NUACHT IS DÉANAÍ

Caibidil 8 (2010) - Críoch na hIdirthréimhse

Is mian leis an Roinn Iompair a chur in iúl go dtiocfaidh deireadh leis an idirthréimhse (a síníodh roimhe seo, mar gheall ar shrianta COVID-19) ar 31 Nollaig 2021 agus NÍ CHEART sí a fhadú a thuilleadh.  

 

Mar sin, ón 1 Eanáir 2022 NACH n-éireoidh le heagraíochtaí AMHÁIN  (mura bhfuil sa tréimhse Tairisceana le Caibidil 8 (2010) nó má tá oibreacha ar siúl cheana féin) go gceadófar Caibidil 8 den Lámhleabhar um Chomharthaí Tráchta (2019) Caighdeán Bearta Sealadacha Tráchta agus Comharthaí d’Oibreacha Bóthair a chur i bhfeidhm leis an Oibríochtaí Sealadacha um Bainistíocht Tráchta agus an Treoir Dearaidh a bhaineann leis.

Féach Ciorclán RW 24 de 2021 anseo

Íoslódáil an lámhleabhar úsáideora le haghaidh comharthaí tráchta

Nuashonraíodh Caibidil 2, 3 & 4 den Lámhleabhar Comharthaí Tráchta, is é Samhain 2021 a gcuid dátaí foilsithe anois.  

Foilsíodh nóta comhairle (TSAN-2021-01) freisin maidir le húsáid an Chomhartha Spáis nua (F 404)  

Féach Ciorclán RW 23 de 2021 anseo

bottom of page