top of page

Soláthraíonn an chuid seo samplaí de ghnáth-leagan amach acomhail bóthair agus áiteanna eile ar bhóithre in Éirinn, ag taispeáint na gcomharthaí tráchta agus na marcálacha bóthair a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil. Ba chóir an chuid a léamh i dteannta le caibidlí ábhartha eile. Tugtar tuilleadh faisnéise faoi úsáid an Lámhleabhair i gCaibidil 1.

Tugtar riachtanais agus moltaí maidir le comharthaí tráchta agus marcálacha bóthair a sholáthar sna caibidlí seo a leanas den Lámhleabhar Comharthaí Tráchta:

Caibidil 2: Comharthaí Faisnéise Treorach;
Caibidil 4: Comharthaí Faisnéise Eile;
Caibidil 5: Comharthaí Rialála;
Caibidil 6: Comharthaí Rabhaidh; agus
Caibidil 7: Marcálacha Bóthair.

Tugann na caibidlí thuas sonraí faoi gach cineál comhartha tráchta nó marcáil bóthair ach ní thaispeánann siad conas a chuirtear na cineálacha éagsúla le chéile chun treoir agus treoir fhoriomlán a sholáthar d’úsáideoirí bóithre. Dá bhrí sin, cuireann an chuid seo riachtanais agus moltaí na gcaibidlí aonair i bhfeidhm ar ghnáth-leagan amach bóithre chun a thaispeáint conas a chuirtear na comharthaí agus na marcálacha éagsúla i bhfeidhm i gcásanna áirithe.

Tá sé i gceist go léireodh an chuid seo gnáthchineálacha acomhal, chun an cur chuige is fearr i leith leagan amach na gcomharthaí tráchta agus na marcálacha bóthair a thaispeáint. Níl sé chun gach leagan amach a shamhlaítear a léiriú. Tá na leaganacha léaráideach agus tá siad le haghaidh treorach amháin. Ní tharraingítear de réir scála iad agus ní léiríonn siad na gathanna cearta, srl. Rinneadh roinnt de na figiúirí a réamhshuim chun a chumasú don fhaisnéis riachtanach luí ar an leathanach.

Bóithre Iompair Aonair

T-Acomhail

Marcálacha

Timpealláin

Bóthar i bhfad ó Acomhail

Bóithre Débhealach (lena n-áirítear Mótarbhealaí)

T-Acomhail

Acomhail Scartha Grád

Bóthar i bhfad ó Acomhail

Bóthar Dualbhealach Cineál 3

Bóthar i bhfad ó Acomhail

Athruithe

Tosaigh agus Deireadh

Typical Applications for Traffic Signs and Road Markings

bottom of page